Menu Zamknij

DOKUMENTY

PAPIER FIRMOWY

Papier firmowy – biuro projektu
Papier firmowy – biuro ds. staży


REGULAMINY

Regulamin projektu
Regulamin projektu

Załącznik A do regulaminu projektu
Załącznik A do regulaminu projektu Regulamin odbywania przez studentów staży krajowych w przedsiębiorstwach
Załącznik Nr 1 Kryteria kwalifikacji studentów na staże w przedsiębiorstwach
Załącznik Nr 2 Kwestionariusz-formularz danych uczestnika projektu + Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik Nr 3 Podanie o przyjęcie na staż krajowy
Załącznik Nr 4 Oświadczenie o kwalifikowalności uczestnika projektu
Załącznik Nr 5 Deklaracja uczestnika projektu o przystąpieniu do wsparcia
Załącznik Nr 6 ZUS ZUA
Załącznik Nr 7 Oświadczenie o pokrewieństwie
Załącznik Nr 8 Oświadczenie o niepobieraniu innego wynagrodzenia
Załącznik Nr 9 Oświadczenie zleceniobiorcy dla celów podatkowych
Załącznik Nr 10 Umowa na organizację i odbycie stażu w przedsiębiorstwie dla studentów Politechniki Lubelskiej
Załącznik Nr 11 Umowa na opiekę nad stażystą w trakcie odbywania stażu krajowego w przedsiębiorstwie
Załącznik Nr 12 Program stażu
Załącznik Nr 13 Miesięczna lista obecności stażysty
Załącznik Nr 14 Miesięczna lista obecności opiekuna stażu
Załącznik Nr 15 Raport z odbytego stażu w przedsiębiorstwie
Załącznik Nr 16 Zaświadczenie dotyczące odbycia stażu w przedsiębiorstwie
Załącznik Nr 17 Rachunek do umowy o organizację i odbycie stażu w przedsiębiorstwie dla studentów Politechniki Lubelskiej
Załącznik Nr 18 Kwestionariusz oceniający staż
Załącznik Nr 18a Dane dotyczące statusu na rynku pracy
Załącznik Nr 19 Kwestionariusz oceniający losy zawodowe absolwenta – beneficjenta Projektu
Wniosek o zwrot kosztów badań lekarskich
Wniosek o zwrot kosztów ubezpieczenia NNW poniesionego w czasie udziału w stażu
Oświadczenie o prawidłowości i aktualności danych

Załącznik B do regulaminu projektu
Załącznik B do regulaminu projektu Regulamin udzielania wsparcia dla kadry kierowniczej, administracyjnej i dydaktycznej Politechniki Lubelskiej
Załącznik Nr 1b Formularz danych osobowych uczestnika/uczestniczki projektu
Załącznik Nr 2b Oświadczenie kwalifikowalności uczestnika projektu
Załącznik Nr 3b Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik C do regulaminu projektu
Załącznik C do regulaminu projektu Regulamin uczestnictwa w studiach stacjonarnych I stopnia
Załącznik Nr 1c Formularz danych osobowych uczestnika/uczestniczki projektu
Załącznik Nr 2c Oświadczenie uczestnika projektu