Menu Zamknij

O PROJEKCIE

Politechnika Lubelska realizuje projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogólne informacje o projekcie: 

  • Tytuł projektu: Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga
  • Działanie: Kompleksowe programy szkół wyższych
  • Okres realizacji projektu: od 01.05.2019 do 30.04.2023
  • Lider: Politechnika Lubelska
  • Wartość projektu: 11 910 058,05 zł

Cel projektu: 

Zwiększenie konkurencyjności kształcenia na Politechnice Lubelskiej poprzez wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju uczelni skierowanego do osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, kadry PL i studentów jako odpowiedź na światowe trendy i wymagania regionalnego rynku pracy oraz otoczenia społęczno-gospodarczego do 30.04.2023 roku.

Działania realizowane w ramach projektu:

  1. Dostosowanie programu studiów inżynierskich na kierunku Informatyka do światowych trendów i wymagań regionalnego rynku pracy 
  2. Dostosowanie programu studiów na kierunku Marketing i Komunikacja Rynkowa (MIKR) do wymagań regionalnego rynku pracy
  3. Moduł programów stażowych dla studentów I stopnia kształcenia Wydziału Zarządzania PL oraz I i II stopnia kształcenia Wydziału Budownictwa i Architektury PL
  4. Kompetentna kadra PL- wzrost umiejętności dydaktycznych, zarządczych i administracyjnych
  5. Nowoczesny system zarządzania bezpieczeństwem w Politechnice Lubelskiej