Menu Zamknij

Kategoria: ZAMÓWIENIA

BZP/US/27/2019 Opracowanie materiałów wykładowych oraz laboratoryjnych do przedmiotów: 1. Matematyka dla informatyków I, 2. Programowanie obiektowe w C++, 3. Podstawy algorytmiki, 4. Wstęp do systemów operacyjnych, 5. Podstawy sieci komputerowych w ramach realizacji projektu pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga”

Załączniki: 01. Ogłoszenie o zmówieniu TED 02. Ogłoszenie o zmówieniu na usługi społeczne 03. Formularz ofertowy 04. Wytyczne do przygotowania materiałów dydaktycznych do wykładu studia…

BZP/US/23/2019 Opracowanie materiałów wykładowych oraz laboratoryjnych do przedmiotów: 1. „Wprowadzenie do informatyki”, 2. „Programowanie strukturalne”, 3. „Narzędzia informatyczne” w ramach realizacji projektu pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga”

Załączniki: 01. Ogłoszenie o zmówieniu TED 02. Ogłoszenie o zmówieniu 03. Formularz ofertowy 04. Wytyczne do przygotowania materiałów dydaktycznych do wykładu studia stacjonarne I stopnia…

Zaproszenie do opracowania nowych sylabusów do przedmiotów dla kierunku Informatyka (Zadanie 1 – Dostosowanie programu studiów inżynierskich na kierunku Informatyka do światowych trendów i wymagań regionalnego rynku pracy – poz. 20) w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga”

Politechnika Lubelska realizując projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga” nr POWR.03.05.00-00-Z060/18 zaprasza do opracowania nowych sylabusów do przedmiotów dla kierunku Informatyka (studia…

Usługa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla 49 studentów Politechniki Lubelskiej odbywających 120 godzinne staże krajowe, trwające maksymalnie 35 dni kalendarzowych, w ramach projektu pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga”

Informacje o ogłoszeniu Termin składania ofert do dnia 30-07-2019 Numer ogłoszenia 1196621 Status ogłoszenia Aktualne Miejsce i sposób składania ofert Ofertę należy złożyć na Formularzu…