Menu Zamknij

HARMONOGRAM WSPARCIA

ZADANIE I i II
STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Kierunek Informatyka
plany i programy studiów
Rozkłady zajęć
Rok akademicki 2019/20
semestr 1
semestr 2
Rok akademicki 2020/21
semestr 3
semestr 4
Rok akademicki 2021/22
semestr 5

Kierunek Marketing i Komunikacja Rynkowa
plany i programy studiów
Rozkłady zajęć
Rok akademicki 2019/20
semestr 1
semestr 2
Rok akademicki 2020/21
semestr 3
semestr 4
Rok akademicki 2021/22
semestr 5
semestr 6


ZADANIE III
STAŻE DLA STUDENÓW

Kierunek Budownictwo oraz Architektura
studia stacjonarne I stopnia
studia stacjonarne II stopnia

Kierunek Marketing i Komunikacja Rynkowa, Zarządzanie, Inżynieria Logistyki, Finanse i Rachunkowość
stacjonarne I stopnia


ZADANIE IV
STUDIA I SZKOLENIA

Studia niestacjonarne II stopnia
Kierunek Administracja
Rok akademicki 2020/21
semestr 1
semestr 2
Rok akademicki 2021/22
semestr 3
semestr 4

Studia podyplomowe
Rok akademicki 2020/21
Kierunek MBA-1
semestr 1
semestr 2

Kierunek Administrowanie sieciami komputerowymi
semestr 1
semestr 2
Kierunek Zamówienia publiczne
semestr 1   
semestr 2

Kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi
semestr 1  
semestr 2  
Kierunek Terroryzm i zagrożenia hybrydowe
semestr 1  
semestr 2
Kierunek Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem
semestr 1
 
semestr 2
Rok akademicki 2021/22
Kierunek MBA-1
semestr 3
Kierunek MBA-2
semestr 1

Szkolenia
szkolenie z języka angielskiego na poziomie A2 (on-line)
szkolenie z zakresu usprawnień procesów dydaktycznych (nowe technologie): Cultural determinants of education of students from the Mediterranean basin
szkolenie z zakresu „Data mining metody bez nauczycieli”
szkolenie z języka angielskiego na poziomie A2 (on-line)
szkolenie z zakresu zarządzania wizerunkiem i kreowania marki (on-line)