Menu Zamknij

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia dla zadania 1 projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga” – opracowanie materiałów wykładowych i laboratoryjnych

W związku z planowanym opracowaniem materiałów do zająć dydaktycznych (wykłady i laboratoria) na kierunku Informatyka prosimy o oferty szacunkowe na:

  1. Opracowanie materiałów wykładowych.
  2. Opracowanie materiałów laboratoryjnych.

Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia w formacie.docx
Sylabusy do przedmiotów
Klauzula informacyjna RODO

Kalkulację  ceny  należy  złożyć  drogą  e-mailową  na adres: l.salamacha@pollub.pl  do dnia 19.09.2019 r. do godz. 15.00.