Menu Zamknij

Ogłoszenie o rekrutacji na szkolenie z zakresu „Data mining metody bez nauczycieli”

 

Biuro projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga” ogłasza rekrutację na szkolenie z zakresu „Data mining metody bez nauczycieli”.

 

Szkolenie adresowane jest do pracowników Politechniki Lubelskiej, tworzących  kadrę kierowniczą i administracyjną zgodnie z Regulaminem wsparcia dla kadry kierowniczej, administracyjnej i dydaktycznej Politechniki Lubelskiej (załącznik nr B do Regulaminu Projektu – strona internetowa projektu http://zprpl.pollub.pl/ zakładka dokumenty).

Przedmiotem jest udział w szkoleniu z zakresu „Data mining metody bez nauczyciela”.

 • Nazwa zadania: szkolenie z zakresu „Data mining metody bez nauczyciela”
 • Liczba uczestników: 1
 • Szkolenie – 2 dniowe
 • Głównym celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu data mining metody bez nauczyciela. Kurs jest przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą bliżej poznać specjalistyczne metody data mining, tak aby móc wydobyć z danych maksymalnie dużo użytecznej wiedzy.
  W trakcie kursu prezentowane będą techniki data mining należące do grupy metod
  bezwzorcowych (unsupervised learning). Kurs zwiększy kompetencje związane
  z analizą rynku i zapotrzebowaniami na usługi oraz poszerzy wachlarz metodyczny
  w dziedzinie analizy rynku i badań marketingowych.
 • Uczestnik szkolenia otrzymuje dyplom ukończenia szkolenia
 • Termin realizacji zamówienia: nie później niż grudzień 2021 r.
 • Szkolenie stacjonarne (w siedzibie Wykonawcy) lub szkolenie on-line.

Pracownicy zainteresowani szkoleniem proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz Załącznikiem B do regulaminu projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga, umowa nr POWR.03.05.00-00-Z060/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i złożenie następujących dokumentów: formularz danych osobowych uczestnika/ uczestniczki projektu (załącznik nr 1b do Załącznika B do regulaminu projektu), oświadczenie kwalifikowalności uczestnika projektu (załącznik 2b do Załącznika B do regulaminu projektu), oświadczenie uczestnika projektu (załącznik 3b do Załącznika B do regulaminu projektu).

Dokumenty należy złożyć u specjalisty ds. szkoleń, Centrum Promocji i Informacji Politechniki Lubelskiej
(mgr inż. Katarzyna KOŁBUT-NIEĆKO, tel. (81) 538 47 67, e-mail: k.kolbut@pollub.pl, CENTECH, p. 104), w terminie  do 22 stycznia 2021 roku.  Dokumenty należy złożyć w kopercie z dopiskiem „Rekrutacja na szkolenie z zakresu „Data mining metody bez nauczycieli”.