Menu Zamknij

Płatne staże dla studentów Wydziału Zarządzania

 

Nabór na płatne staże dla studentów Wydziału Zarządzania –
rekrutacja przedłużona do 17 stycznia 2020 roku


Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach 04 grudnia 2019 – 17 stycznia 2020 roku prowadzony będzie nabór w nowym projekcie płatnych staży dla studentów Wydziału Zarządzania, skierowany do studentów następujących kierunków:

 • Finanse i Rachunkowość – I stopień kształcenia nabór 2018/2019
 • Inżynieria Logistyki – I stopień kształcenia nabór 2018/2019
 • Marketing i Komunikacja Rynkowa – I stopień kształcenia nabór 2018/2019
 • Zarządzanie – I stopień kształcenia nabór 2018/2019

Dokumenty, jakie należy złożyć w ramach procesu rekrutacyjnego:

 • kwestionariusz – formularz danych osobowych (do pobrania w Biurze Projektu WZ – Ox. 26);
 • CV;
 • list motywacyjny, w tym wykazanie znaczenia udziału w projekcie dla rozwoju zawodowego kandydata;
 • średnia ważona ocen za ostatni zaliczony semestr, obliczana zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie studiów z uwzględnieniem liczby punktów ECTS, potwierdzona przez Dziekanat Wydziału;
 • orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy);
 • potwierdzenie dodatkowej aktywności (jeżeli dotyczy);
 • rekomendacja Dziekana Wydziału (jeżeli dotyczy).

Miejsce składania dokumentów:

Koordynator merytoryczny ds. staży w Wydziale Zarządzania PL – mgr Aneta Jałowiec  – a.jalowiec@pollub.pl

Wydział Zarządzania, pokój Ox. 26 w dniach:

 • poniedziałek, piątek w godzinach 08.00-10.00,
 • wtorek, czwartek w godzinach 13.00-14.30.

Biuro Projektu WZ:

mgr Aneta Jałowiec – Koordynator merytoryczny ds. staży w Wydziale Zarządzania PL
ul. Nadbystrzycka 38, pokój Ox. 26
20-618 Lublin
tel.: (+48 81) 538 44 63
email: a.jalowiec@pollub.pl