Menu Zamknij

Zaproszenie do opracowania nowych sylabusów do przedmiotów dla kierunku Informatyka (Zadanie 1 – Dostosowanie programu studiów inżynierskich na kierunku Informatyka do światowych trendów i wymagań regionalnego rynku pracy – poz. 20) w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga”

Politechnika Lubelska realizując projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga” nr POWR.03.05.00-00-Z060/18 zaprasza do opracowania nowych sylabusów do przedmiotów dla kierunku Informatyka (studia stacjonarne I stopnia